Ubezpieczenie grupowe dla każdego!!!!!

Ubezpieczenie grupowe dla każdego!!!!!

Jesteś Przedsiębiorcą? Rolnikiem? Studentem? Bezrobotnym? Szefem Wszystkich Szefów? Szwagrem? Teściową? Nie pracujesz w dużej firmie? Też możesz mieć grupowe ubezpieczenie.

wolne20zawody.jpg

Otwarte grupowe ubezpieczenie na życie – co to takiego?

 Grupowe ubezpieczenia na życie kojarzone są z tzw. pracowniczymi grupówkami. Ubezpieczenia takie charakteryzują się  szerokim zakresem ochrony i atrakcyjną wysokością składek w stosunku do sumy ubezpieczenia. Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin. Zakres ochrony tn najczęściej świadczenia z tytułu:

  • zgonu Ubezpieczonego, zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkiego zachorowania,
  • niezdolności do pracy Ubezpieczonego powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu,
  • zgonu dziecka Ubezpieczonego (w tym martwo urodzonego),
  • inwalidztwa dziecka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • zgonu partnera Ubezpieczonego,
  • leczenia szpitalne partnera,
  • zgonu rodzica lub teścia.

Zaletą grupówki jest również to, że ryzyko zdarzenia objętego ochroną liczone jest na całą grupę. Dlatego też nie mają problemu z przystąpieniem do tego ubezpieczenia osoby starsze. Niekonieczne są badania lekarskie.

Ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych, czyli tzw. grupówka otwarta:

to specyficzny produkt ubezpieczeniowy. Polisa na życie tego typu umożliwia osobom niepracującym, prowadzącym własną działalność gospodarczą posiadanie ubezpieczenia grupowego.

W tym przypadku grupę ubezpieczonych tworzy zbiór przypadkowych osób. Ubezpieczenie to jest o tyle atrakcyjne, gdyż zakres ochrony jest taki sam jak w klasycznych grupówkach. Indywidualne ubezpieczenie na życie , nie posiada takiego zakresu ochrony.

W związku z tym, że grupówki otwarte tworzą osoby z różnych środowisk, kryteria przyjęcia są ostrzejsze niż w przypadku ubezpieczenia pracowniczego.