Twoje pierwsze mieszkanie w programie MDM "po nowemu".

Twoje pierwsze mieszkanie w programie MDM "po nowemu".

Czy znasz nowe zasady programu MDM? 
Mieszkanie dla Młodych - zasady obowiązujące od 1 września 2015 r.
Sprawdź czy nie przysługuje Ci wsparcie na zakup mieszkania.

mdm_2.jpg

Główne założenia programu MDM po nowemu.

Uzyskanie dofinansowaniana na nabycie pierwszego mieszkania lub poprawienie warunków bytowych rodzin z conajmniej trojgiem dzieci. Wniosek składany jest razem z wnioskiem o kredyt. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

Przeznaczenie kredytu.

 • zakup mieszkania
 • zakup domu jednorodzinnego
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej wnoszony by uzyskać prawo własności na podstawie umowy o budowę lokalu.

Kto może skorzystać?

 • Małżonkowie
 • Osoby samotnie wychowujące dziecko
 • Osoby nie pozostające w związku małżeńskim
 • Osoba wynajmująca lokal mieszkalny, który będzie finansowany kredytem MDM (pierwszy najemca oddanego do użytku lokalu po 31 grudnia 2012 r. przez dewelopera.

Kryterium wiekowe.

 • Osoby samotne - złożenie wniosku musi nastąpić do końca roku w którym wnioskodawca kończy 35 lat.
 • Małżeństwa - złożenie wniosku musi nastąpić do końca roku, w którym młodszy z małżonków kończy 35 lat.
 • Osoby, małżeństwa wychowujące troje i więcej dzieci - brak limitu wiekowego.

Jakie mieszkanie, lokal można nabyć:

Mieszkanie, lokal musi spełniać łącznie 3 kryteria:

1. Samodzielny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym znajfuje się wyłącznie lokal mieszkalny. Jest położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będzie służyć zapokajaniu potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy.

2. Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć:

 • 75m2 dla lokalu mieszkalnego lub 100m2 dla domu jednorodzinnego.
 • 85m2 dla lokalu lub 110m2 dla domu jednorodzinnego, gdy w dniu złożenia wniosku wnioskodawca/y wychowuje przynajmniej troje dzieci.

3. Cena zakupu nie przekracza limitu.

Limity w województwie lubelskim w IV kwartale roku 2015 r:

Lokalizacjamaksymalna cena za 1 m2 rynek pierwotnymaksymalna cena za 1 m2 rynek wtórny
miasto Lublin4 649,72 zł    3 804,32 zł
gminy sasiadujące z miastem Lublin4 113,56 zł3 365,64 zł
pozostałe gminy woj. lubelskiego3 577,40 zł2 926,95 zł

Limity dla innych województw proszę szukać pod linkiem:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Klienci_indywidualni/MDM/wskazniki_i_limity_MdM_4_Q_2015.pdf

 

Parametry kredytu.

Cel - wyłącznie zakup lokalu lub domu mieszkalnego lub wkład budowlany (dla spółdziielni mieszkaniowej),

Waluta - wyłącznie polskie złote ( w konsekwencji o kredyt mogą się ubiegać wyłącznie osoby zarabiające w złotówkach),

Wysokość kredytu - nie mniej niż 50% ceny zakupu lub wkładu

Okres kredytowania - minimum 15 lat.

UWAGA: Od 1 września 2015 r. do kredytu razem z nabywą nieruchomości mogą przystąć inne, niespokrewnione osoby dla uzyskania zdolności kredytowej.

 

Wysokość dofinasowania:

1. Osoby wychowujące 1 dziecko:

a) lokal mieszkalny do 50m2 = 15% x powierzcnia mieszkania x wskaźnik

b) lokal mieszkalny powyżej 50m2 = 15% x 50 x wskaźnik

2. Osoby wychowujące 2 dzieci:

a) lokal mieszkalny do 50m2 = 20% x powierzcnia mieszkania x wskaźnik

b) lokal mieszkalny powyżej 50m2 = 20% x 50 x wskaźnik

3. Osoby wychowujące 3 i więcej dzieci:

a) lokal mieszkalny do 65m2 = 30% x powierzcnia mieszkania x wskaźnik

b) lokal mieszkalny powyżej 65m2 = 30% x 65 x wskaźnik

4. Pozostali

a) lokal mieszkalny do 50m2 = 10% x powierzcnia mieszkania x wskaźnik

b) lokal mieszkalny powyżej 50m2 = 10% x 50 x wskaźnik

 

Wartość wskażników w województwie lubelskim IV kwartał 2015 r.

1) Miasto Lublin -4 227,02 zł

2) Gminy sąsiadujące z miastem Lublin -3 739,60 zł

3) Pozostale gminy województwa lubelskiego - 3 252,18 zł

 

Wskaźniki dla innych województw prosze szukać po linkiem:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Klienci_indywidualni/MDM/wskazniki_i_limity_MdM_4_Q_2015.pdf

Spłata części kapitału:

Jeśli kredytobirca w momencie uzyskania dofinasowania wychowywał przynajmniej dwoje dzieci i w okresie 5 lat od uzyskania dofinansowania urodzi mu się kolejne dziecko, przysługuje mu jednorazowo dodatkowe 5% dofinansowania na spłatę kredytu.

 • Wartość wskażnika przyjmuje się z dnia uzyskania finasowania.
 • Wniosek należy złożyć nie póżniej niż 6 m-cy od urodzenia
 • Spłata nastepuję bezpośrednio na konto banku.
 • W przypadku jeśli klientowi pozostała do spłaty kwota niższa, uruchomiona zostaje kwota tylko do jej wysokości.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie programu MDM pisz:

wwjm@wwjm.pl