MDM - Mieszkanie dla Młodych - Program wsparcia w nabyciu pierwszego mieszkania.

MDM - Mieszkanie dla Młodych - Program wsparcia w nabyciu pierwszego mieszkania.

Ideą programu jest wsparcie ludzi młodych  nabywająch pierwsze własne mieszkanie.  Sprawdź poniżej, czy kwalifikujesz się do uzyskania w wsparcia i na jakich zasadach możesz je uzyskać.

mieszkanie-dla-mlodych-jakie-limity.jpg

Kto może skorzystać z programu?

1) Wiek do 35 lat. Wniosek musisz złożyć do końca roku kalendarzowego, w którym ukończysz 35 lat.

2) O wsparcie ubiegać się możesz jako singiel, osoba samotnie wychowująca dziecko lub  wspólnie z współmałżonkiem. Pamiętaj, że jeśli o wsparcie ubiegasz się razem z współmałżonkiem limit 35 lat liczy się młodszemu z Was.

3) Nie możesz posiadać i nie posiadaleś wcześniej własnego mieszkania. Jeśli jednak byłeś wlaścicielem ułamka wlasności mieszkania, np. odziedziczyleś go po rodzicach wspólnie z rodzeństwem, nie wyłącza Cię to z programu.

Jakie mieszkania kwalifikują się do programu?

1) Mieszkanie położone jest ma terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2) Będzie służylo zaspokojeniu wlasnych potrzeb kredytobiorcy.

3) Zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez Kredytobiorcę. Czyli musi to być mieszkanie nowe, nigdy wcześniej nie zamieszkane.

4) Powierzchnia nie może przekroczyć 75 m2, jeśli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca wychowuje przynajmniej troje wlasnych lub przysposobionych dzieci 85m2.

 

Limity cenowe:

Cena zakupu = 1,1  x powierzchnia mieszkania x wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowwej

w Lublinie wskażnik wynosi 4052,13 zł , w gminach sąsiadujących z Lublinem 3787,32 zł, w pozostałych gminach województwa lubelskiego.

Najłatwiej jeśli zapamiętasz, iż cena 1 m2 kupowanego mieszkania nie może przekroczyć:

w Lublinie: 4457,34 zł

w gminach: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka - 4166,05 zł

w pozostałych gminach województwa lubelskiego - 3874,76 zł.

Deweloperom bardzo trudno przy budowie nowych mieszkań utrzymać powyższe parametry cenowe. Dlatego w praktyce możesz spotkać się ze strony dewelopera z propozycją zawarcia dwóch umów. Jedna na mieszkanie, spełniająca parametru programu, druga np. na miejsce parkingowe, bardzo drogie, ktorego cena rekompensuje deweloperowi zaniżoną wartość mieszkania.

Parametry kredytu:

Pamiętaj, nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

Poniżej parametry kredytu:

1) Kredyt możesz zaciągnąć wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym.

2) Kredyt może być wyłącznie w złotówkach.

3) Wysokość kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.

4) Kredyt powinien być na okres co najmniej 15 lat.

5) Wniosek kredytowy możesz złożyć do 30 września 2018 r.

 

Wysokość wsparcia:

Jeśli kupujesz mieszkanie do 50m2 uzyskasz 10% wartości kupowanego mieszkania lub 15% jeśli w chwili złożenia wniosku wychowjesz przynajmniej 1 dziecko własne lub przysposobione.

Dodatkowo możesz liczyć na wsparcie w postaci spłaty 5% kapitału, jeśli w ciągu pięciu lat od udzielenia kredytu urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie dziecko.

Jeśli kupujesz mieszkanie powyżej 50m2 uzyskasz 10% wartości 50 metrów twojego mieszkania lub 15% jeślli w chwili złożenia wniosku wychowjesz przynajmniej 1 dziecko własne lub przysposobione.

Dodatkowo możesz liczyć na wsparcie w postaci spłaty 5% kapitału przypadającego na  50 metrów Twojego mieszkania, jeśli w ciągu pięciu lat od udzielenia kredytu urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie dziecko.

 

Korzyści z udziału w programie:

1) Przy ubieganiu się o kredyt na zakup mieszkania musisz posiadać środki własne w wysokości 10 % wartości kupowanego mieszkania. Dopłata z programu może zostać zaliczona w poczet wymaganego wkladu własnego.

2) Uzyskanie dodatkowej splaty 5% kapitału po urodzeniu lub przysposobieniu 3 dziecka pozwoli Ci zmniejszyć zadłużenie, dzięki czemu Twoja rata się obniży.

3) Kupując mieszkanie na rynku pierowtnym nie zaplacisz podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% wartości mieszkania.

Wypłata dofinansowania:

1) Wypłata dofinasowania dokonywana jest przez bank, który udzielił kredytu na rachunek bankowy dewelopera.

2) Jeśli kredyt udzielany jest w transzach, dofinansowanie wypłacane jest w ostatniej transzy. Stąd wysokość ostatniej transzy nie może być ustalona w kwocie niższej niż wartość dofinasowania.

3) Wypłata musi nastąpić w roku kalendarzowym, w którym byla zaplanowana. Inaczej przepadnie.

 

Jeśli potrzebujesz bezpłatnego wyliczenia wysokości doplaty na jaką mozesz liczyć pisz na: wwjm@wwjm.pl