Kupiłeś samochód, co się dzieje z polisą OC? Nowe zasady!!!

Kupiłeś samochód, co się dzieje z polisą OC? Nowe zasady!!!

Kupując samochód, stajesz się też właścicielem polisy OC samochodu. Czy jest ona ważna? Czy trzeba ją wypowiadać? Co powinniśmy zrobić?

Stając się właścicielem auta nie musisz wypowiadać umowy OC, którą otrzymałeś  wraz z nabytym samochodem. Polisa zachowa ważność do końca okresu, na który została zawarta. Pamiętaj jednak,  że od momentu w którym kupiłeś auto odpowiadasz wobec firmy ubezpieczeniowej, za zapłatę należnej składki.

Gdy zachowasz polisę OC, którą otrzymałeś od sprzedającego, zakład ubezpieczeń będzie miał prawo ponownie przeliczyć należną skladkę uwzględniając Twoją historię ubezpieczeniową. O ponowne przeliczenie składki możesz też poprosić sam zwłaszcza gdy poprzedni właściciel miał od Ciebie niższe zniżki za bezszkodową jazdę.

Pamiętaj, że polisa OC, przejęta  z zakupionym samochodem, nie wznowi się automatycznie na następny okres i wygaśnie.
Po zakończeniu polisy zadbaj o nową. Przerwa w ubezpieczeniu może Cię sporo kosztować.

Kupując samochód masz prawo wyłącznie do ubezpieczenia OC. Inne, ubezpieczenia: auto casco, NNW, roziwiązują się.Jeśli potrzebujesz szerszego zakresu ochrony musisz pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu. 

Gdybyś nie chciiał kontynuować ubezpieczenia otrzymanego wraz z autem, możesz je wypowiedzieć, w każdym momencie. Ogranicza Cię tylko termin ważności polisy. Wypowiedzenie dostarczasz do firmy ubezpieczeniowej w formie pisemnej, wysyłając  pocztą, mailem, osobiście lub za pośrednictwem każdego agenta który dany zakład ubezpieczeń reprezentuje.