Jak uniknąć podwójnego OC?

Jak uniknąć podwójnego OC?

Podwójne OC jest spowodowane tym. że obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów, zawierane na okres 12 miesięcy, jest automatycznie przedłużane na kolejny rok, chyba że w terminie złożymy wypowiedzenie umowy. Jeśli tego nie zrobimy, kupując ubezpieczenie w innej firmie, czeka nas konieczność zapłaty dodatkowej składki.

Zasada automatycznego odnowienia obowiązuje od 2004 r. Wcześniej zdarzało się, że kierowcy zapominali o przedłużeniu swojego OC i niezgodnie z prawem poruszali się autem bez ważnego ubezpieczenia.Dlatego, wprowadzono przepis, zgodnie z którym raz zawarta i opłacona polisa jest kontynuowana przez kolejny rok. Kierowcy mogą zmienić firmę świadczącą im ochronę, ale muszą pamiętać o konieczności wypowiedzenia umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela, przed upływem terminu określonego w ustawie.Jeśli tego nie zrobią, dotychczasowa polisa odnowi się automatycznie, a ubezpieczyciel wezwie ich do zapłaty składki, czyli wpadną w tzw. podwójne OC.

Co wtedy robić?

Jeżeli już się zdarzy, że w tym samym czasie będziesz ubezpieczony, w zakresie OC  w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń i przynajmniej jedna z umów została zawarta w wyniku automatycznego odnowienia, możesz  w każdym czasie wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną. Pamiętaj jednak,  że ubezpieczyciel, z którym zrywasz umowę, może zażądać zapłaty za okres ochrony j do dnia wypowiedzenia. Nie możesz zrezygnować z polisy kupionej u nowego ubezpieczyciela.

Jeśli chcesz zmienić firmę ubezpieczeniową, starą polisę musisz wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej zostanie ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Będziesz mógł ją wypowiedzieć
w dowolnym momencie, jednak za okres, w którym posiadałeś dwie polisy, poprzedni ubezpieczyciel zażąda należnej składki.